Gå till innehåll

Julita gård

Stor gul herrgård med välordnad symmetrisk trädgård i förgrunden.
En gul herrgård med formklippta häckar och park framför.

Vid en sjö i västra Sörmland finns vår unika herrgårdsmiljö med bevarade byggnader och interiörer, park, familjeområde och kulturhistoriska trädgårdar. Välkommen till en upplevelse tillsammans som doftar och stannar kvar.

Vi har öppet under sommarsäsong med full verksamhet. Du kan besöka parken på egen hand året runt.

Under sommarsäsong erbjuder vi dig

När är Julita gård öppen?

Vi har öppet med full verksamhet i byggnader, kafé och butik under sommarsäsong. Vi publicerar öppettider och biljetter för säsongen 2024 i april.

Besök parken på egen hand året om

Utomhusmiljön är öppen året runt för promenader och besök på egen hand, följ gärna vår karta med höjdpunkter i parken (pdf). Kopplade hundar är välkomna och det går fint att äta medhavd picknick i parken.

Tänk på att Julita gård är en rökfri miljö med eld- och grillningsförbud. Och de flesta av parkens växter ingår i Nordiska museets levande samlingar. Därför är det inte tillåtet att plocka växter, fröer eller frukter.

Miljön är bevarad som kring år 1900

Julita gård är en välbevarad och sammanhållen herrgårdsmiljö med stall, ladugårdar, tegelbruk, brandstation, mejeri, torp och statarbostäder. Det finns nära 360 byggnader på Julita gårds marker. Ägorna omfattar 2200 hektar mark, herrgårdsområde, skogs- och jordbruksmark samt fiskevatten.

Löjtnant Arthur Bäckströms hem

Den siste private ägaren, löjtnant Arthur Bäckström, testamenterade Julita gård till Nordiska museet år 1941. Vi vårdar och bevarar miljöerna som de sett ut sedan åren kring år 1900. Stora huset, som vi känner det idag, är byggt under första hälften av 1730-talet. Idag visar huset framför allt Artur Bäckströms privata hem och ägodelar. Du kan gå på guidad visning i Stora huset under sommarsäsongen.

"Large yellow manor house with well-trimmed bushes and a gravel path in the foreground."
Julita gård utanför Katrineholm är ett av Nordiska museets fem kulturhistoriska besöksmål. Foto: Peter Segemark/ Nordiska museet

Kulturhistorisk park och trädgårdar

Till det bevarade herrgårdsområdet hör också en vidsträckt park med köks-, frukt-, humle- och stilträdgårdar. Här växer cirka 290 fruktträd och här finns Nordiska museets levande samlingar av kulturväxter som pionsamlingen och klonarkiven för äpple och humle.

Nordiska museets levande samlingar

Som ett av de första museerna i världen arbetar Nordiska museet med att bevara levande samlingar för eftervärlden. På Julita gård och trädgårdar finns bland annat äppelgenbanken, pionsamlingen, humlegenbanken och äldre köksväxter som samlats in från olika delar av Sverige.