Om samlingarna

Nordiska museets samlingar

Nordiska museets samlingar speglar livet i Sverige och Norden från Gustav Vasas tid till nutid. I våra omfattande samlingarna finns bilder, berättelser, föremål och hela kulturhistoriska miljöer. De berättar en hel del om hur människor levt och tänkt under de senaste 500 åren.

Sök i samlingarna

Sök i Nordiska museets föremålssamlingar på en mängd olika databaser och plattformar.

Arkivet

Nordiska museets arkiv pulserar av liv i verkliga berättelser, brev, uppteckningar, dagböcker och folkminnen.

Biblioteket

I Nordiska museets fyra hyllkilometer bibliotek samsas receptsamlingar med modemagasin och hantverksböcker.

Bildsamlingar

Nordiska museets bildsamlingar innehåller cirka sex miljoner fotografier som förevigar ögonblick i stad och landsbygd, arbete och fritid, högtid och speciella händelser.

Föremålssamlingar

Museets grundare Artur Hazelius började samla föremål 1872 och nu finns  1,5 miljon föremål i samlingarna. De flesta med en beskrivning av vem som använt dem, hur, var och när

Film- och ljudsamlingar

Redan på 1920-talet började Nordiska museet bygga upp ett kulturhistoriskt filmarkiv. Tyngdpunkten ligger på etnologins klassiska studieområden som folkliga sedvänjor, hantverk, klädedräkt, jakt och fångst.

Levande samlingar

I en levande samling hålls delar av vår kulturhistoria vid liv. En äldre ko- eller hönsras eller en samling av pioner är exempel på en levande samling.

Säkra samlingar

Det strategiska arbetet med att stärka säkerheten för samlingarna är högt prioriterat och ständigt pågående på Nordiska museet.

Berätta i våra insamlingar

Nordiska museet dokumenterar människors tankar och berättelser genom insamlingar. Var med och berätta förkommande generationer.

 

 

Utlån ur samlingarna

Nordiska museet befinner sig i en spännande fas där vi förbereder nya basutställningar och museets resurser är därmed begränsade för att fokusera på utställningsarbete. Det innebär att från februari 2020 fram till våren 2024 har Nordiska museet inga möjligheter till utlån. Det gäller för hela samlingen: föremål, arkivalier, film, foton och affischer samt repro.