Bildsamlingar

6 miljoner bilder

Nordiska museet har en av de största kulturhistoriska bildsamlingarna i Norden. Alltsedan starten har museet samlat fotografi, konst, vykort, bildtryck med mera. Museet har även producerat egna filmer och tillförts film som gåvor. Fältarbeten och andra dokumentationer har avsevärt utökat bildsamlingarna, och under senare årtionden har stora enskilda fotografarkiv och fotosamlingar från företag, föreningar och institutioner förvärvats.

Ämnesordnade bildsamlingen

Det ämnesordnade bildarkivet har vuxit fram successivt. En stor del av fotografierna är tagna av museets tjänstemän, till exempel Nils Keyland som redan på 1880-talet dokumenterade värmländskt folkliv.  Innehållet speglar museets verksamhet och berättar samtidigt om Sveriges utveckling från bondesamhälle till industrination genom bilder som visar teknik, fest, vardag, mat, mode, hantverk och mycket annat.

Topografiska bildsamlingen

Museets fältundersökningar, särskilt de så kallade byundersökningarna, har resulterat i uppteckningar, beskrivningar, ritningar, fotografier och kartor. Detta material återfinns i den topografiskt ordnade bildsamlingen. Landsortens bebyggelse söks på landskap, socken, by och gård. Det finns även en serie med bild- och kartmaterial över svenska städer.

Exempel på fotografiska samlingar

Nordiska museet har flera olika typer av fotografiska samlingar, bland annat Aero-Materiel, Hemmens Forskningsinstitut och Svenska Turistföreningen.

Exempel på fotografiska samlingar

Fotografregistret (Sverige)

Nordiska museet har utvecklat och underhåller Fotografregistret (Sverige), tidigare Nationella fotografregistret, med information om närmare 2700 svenska fotografer.

Sök i Fotografregistret (Sverige)

 

 

Större fotografarkiv

André och Iréne Reisz

Makarna Reisz (André, 1897–1974 och Irène, 1900–1987) kom ursprungligen från Ungern. Efter första världskriget studerade André konsthistoria och utbildade sig till fotograf. Under 1930-talet sökte han sig till Paris tillsammans med frun Irène, där de fick kontakt med den internationellt kända bildbyrån Rapho. Under andra världskriget flydde de till Schweiz. Tack vare förbindelser med svenska tidningar fick paret arbetstillstånd i Sverige och år 1946 startade de sin verksamhet i Stockholm. Paret...

Berndt Klyvare

Dokumentärfotografen och filmaren Berndt Klyvare (1929–2008) har i fotografier och filmer skildrat människor och miljöer runtom i Sverige och övriga Europa. Han ägnade sig åt stillbildsmediet mellan åren 1954–1963 och var en av de framträdande inom den svenska samhällsdokumentära fotografi som växte fram under perioden. 1963–1987 verkade han som filmare, men återupptog därefter fotografin parallellt.

Björn Myrman

Björn Myrmans (1942–1999) arkiv består av fotografier från 1960- och 70-talen tagna under den tid han ingick i bildgrupperna Opus och Bildaktivisterna. Hit hör fler än 10 000 fotografier av finska romer, liksom fotografier om funktionshindrades vardag, alternativ jul, Kuba och Vietnamdemonstrationer.

Erik Tryggelin

I Den svenska fotografins historia 1840–1940 (Rittsel/Söderberg, 1983) beskrivs konstnären Erik Tryggelin (1878–1962) som en samhällsreporter som ”på sina ständiga vandringar efter motiv alltid hade kameran med sig. Om man vill veta hur sekelskiftets människor såg ut, rörde sig och var klädda så skall man börja med att titta på Tryggelins fotografier, målningar och teckningar.” Tryggelin, som var utbildad vid Konstakademien, använde aldrig sina fotografier för mekanisk efterbildning utan enbart...

Gunnar Lundh

För många är Gunnar Lundh (1898–1960) småbildsfotografen som tillsammans med Ivar Lo-Johansson dokumenterade statarnas liv i Sverige under 1930- och 40-talen. Färre känner till det mycket omfattande bildbyråarkiv han skapade under sin verksamhetsperiod. Här ingår bland annat ett unikt färgarkiv med cirka 15 000 bilder från 1937 och framåt. Jordbruk, beredskapstid och folkhemsbygge; fredstid och depression; människor och kungligheter - Gunnar Lundhs välordnade arkiv ger oss möjlighet att fånga...

Gösta Glase

Fotografen Gösta Glase (1920–2001) är upphovsman till många klassiska Stockholmsfotografier från 1950-, 60- och 70-talen. Gösta Glase var gift med journalisten Beatrice Glase, och tillsammans har de gett ut flera böcker om Stockholm. Båda var också verksamma i tidskrifterna Idun och Vecko-Journalen där Gösta Glase medverkade med porträtt, mat-, mode- och resebilder. I slutet av 1950-talet fick han i uppdrag av stadsträdgårdsmästare Holger Blom att dokumentera all offentlig konst i Stockholm...

Gösta Spång

Gösta Spång (1893–1968) är en av många amatörfotografer i Nordiska museets arkiv – okänd tills en låda med glasnegativ hittades i en vindskorridor i Stockholm på 1980-talet. Gösta Spång var en "söndagsfotograf" och använde kameran för att ta bilder av sina nära och kära. Hans hobby gav upphov till många spännande dagboksbilder där utflykter och fester samsas med historiska händelser som Stockholmsutställningen, Bondetåget och första majdemonstrationer.

Hans Malmberg

Hans Malmberg (1927–1977) var under alla sina yrkesverksamma år reportagefotograf och bildjournalist. Bilderna han tog skulle ofta fogas samman till en berättelse tillsammans med text och redaktionell formgivning, men han skapade även bilder som talade för sig själva. De var ofta tagna i vad Henri Cartier-Bresson kallade ”det avgörande ögonblicket”, ett stilistiskt, innehållsligt och visuellt nyckelmoment av ett skeende. Fotografierna präglas ofta av en skarp blick som med humor ser de absurda...

Karl Heinz Hernried

Karl Heinz Hernried (1912–1988) var en stockholmsbaserad reportagefotograf med stor känsla för vardagliga motiv och för komposition. I mitten av 1970-talet förvärvade Nordiska museet de delar av hans arkiv som täcker 1950- och 60-talen. I denna samling finns bilder från ett TV-tittande folkhem liksom sociala reportage kring ungdomskultur och människor som hamnat i samhällets marginaler. Hernried dokumenterade även framväxten av Stockholms förorter.

Karl-Erik Granath

Reklamfotografen Karl-Erik Granath (1918–2001) arbetade bland annat för tidningar som Vi, Femina och Hem & Fritid. Han gjorde även uppskattade arbeten åt Konsumentinstitutet, Nordiska Kompaniet och Kooperativa Förbundet. Granath, som undervisade vid Konstfack i Stockholm, räknades på 1960- och 70-talen till de främsta när det gällde fotografering av konsthantverk och konstindustriella föremål. I hans arkiv, som till stor del är i färg, finns bilder från den tid då djupfryst mat, plast,...

Sidor