Bildsamlingar

6 miljoner bilder

Nordiska museet har en av de största kulturhistoriska bildsamlingarna i Norden. Alltsedan starten har museet samlat fotografi, konst, vykort, bildtryck med mera. Museet har även producerat egna filmer och tillförts film som gåvor. Fältarbeten och andra dokumentationer har avsevärt utökat bildsamlingarna, och under senare årtionden har stora enskilda fotografarkiv och fotosamlingar från företag, föreningar och institutioner förvärvats.

Ämnesordnade bildsamlingen

Det ämnesordnade bildarkivet har vuxit fram successivt. En stor del av fotografierna är tagna av museets tjänstemän, till exempel Nils Keyland som redan på 1880-talet dokumenterade värmländskt folkliv.  Innehållet speglar museets verksamhet och berättar samtidigt om Sveriges utveckling från bondesamhälle till industrination genom bilder som visar teknik, fest, vardag, mat, mode, hantverk och mycket annat.

Topografiska bildsamlingen

Museets fältundersökningar, särskilt de så kallade byundersökningarna, har resulterat i uppteckningar, beskrivningar, ritningar, fotografier och kartor. Detta material återfinns i den topografiskt ordnade bildsamlingen. Landsortens bebyggelse söks på landskap, socken, by och gård. Det finns även en serie med bild- och kartmaterial över svenska städer.

Exempel på fotografiska samlingar

Nordiska museet har flera olika typer av fotografiska samlingar, bland annat Aero-Materiel, Hemmens Forskningsinstitut och Svenska Turistföreningen.

Exempel på fotografiska samlingar

Fotografregistret (Sverige)

Nordiska museet har utvecklat och underhåller Fotografregistret (Sverige), tidigare Nationella fotografregistret, med information om närmare 2700 svenska fotografer.

Sök i Fotografregistret (Sverige)

 

 

Större fotografarkiv

Kerstin Bernhard

Kerstin Bernhard (1914–2004) gick 1933 i lära hos hovfotografen Ferdinand Flodin och vidareutbildade sig därefter i Berlin. Åter i Sverige anställdes hon av Ateljé Uggla och öppnade 1939 egen verksamhet i Stockholm. Efter att ha arbetat med porträtt under krigsåren ändrade hon mot 1940-talets slut inriktning. Resor till Paris med viktiga aktörer inom modevärlden som Ingrid af Ström etablerade henne som nyskapande modefotograf med uppdrag från kunder som Skobranschrådet. Under en vistelse i USA...

Key L Nilsson

Key L Nilsson (1938–2002) utbildades hos Arne Wahlberg i Stockholm i mitten av 1950-talet och blev internationellt uppmärksammad genom idogt deltagande i fototävlingar, där hans bidrag ofta kretsade kring temat form och rörelse. Tillsammans med hustrun Siv producerade han ett större antal böcker. Nordiska museet har förvärvat delar av Key Nilssons arkiv där fokus ligger på inredning, matfotografi och samhällsliv.

KW Gullers

Få fotografer har betytt så mycket för bilden av Sverige som Karl Werner Gullers (1916–1998). Efter att ha gått i lära hos bland andra porträttfotografen Jan de Meyere startade han egen verksamhet år 1938. Förutom otaliga reportage för tidningar som Picture Post, Se, Vi och Allers gjorde han 100 fotoböcker i både färg och svartvitt. I början av 1990-talet förvärvade Nordiska museet cirka 500 000 negativ från Studio Gullers. De utgör en unik dokumentation av de genomgripande förändringar Sverige...

Lars Hallén

Lars Hallén (f. 1941) är välrenommerad inrednings- och arkitekturfotograf och har sedan 1960-talet publicerat bilder i magasin som Abitare, Schöner Wohnen, Sköna hem och Femina. Arkivet omfattar tiden mellan 1953 och 2007 och utgör en rik översikt över de senaste femtio årens trender inom design, arkitektur och inredning.

Mats Holmstrand

Mats Holmstrand (f. 1936) är verksam som fotograf sedan 1950-talet och har genom åren arbetat med ett stort antal dokumentära projekt. Bland annat har han tillsammans med författaren Staffan Ekegren skildrat syrianska flyktingar och invandrare i Sverige. Under 1960- och 70-talen dokumenterade Holmstrand olika värmländska gruvor som stod i begrepp att läggas ned.

Severin Nilson

Severin Nilson (1846–1918) var målare, tecknare och fotograf. Sin utbildning fick han vid Konstnärsakademien åren 1865 till 1871. Han började med att måla porträtt och övergick senare till landskaps-, historie- och genremotiv. Nilson räknas till en av de första dokumentärfotograferna i Sverige, och skildrade med inspiration från Nordiska museets grundare Artur Hazelius sina hemtrakter kring Asige i Halland.

Sten Didrik Bellander

Sten Didrik Bellander (1921–2001) var med om bildandet av fotografkollektivet Tio fotografer 1958 tillsammans med bland andra Tore Johnson och Hans Malmberg, vilkas arkiv också finns i Nordiska museets samlingar. Bellander var då redan en känd fotograf med egen ateljé sedan 1948, där han ägnade sig åt porträtt-, reklam-, mode och industrifotografering. Bland uppdragsgivarna fanns PUB, Tornbloms annonsbyrå, Tidningen Vi, Femina, Hem och fritid, Svenska Slöjdföreningen och många andra. När det...

Tore Johnson

Tore Johnson (1928–1980) var från 1948 verksam som frilansfotograf med uppdrag för bland annat tidningen Vi. Johnson var en av de medverkande i den banbrytande utställningen ”Unga Fotografer” 1949 i Stockholm. Han levde i Paris under ett antal år runt 1950, något som kom att göra stort avtryck i hans stil. Parallellt med namn som Édouard Boubat och Willy Ronis ägnade sig Johnson åt en gatufotografi som ville skildra vardagslivet med en kombination av realism och poesi. Med empatisk och nyfiken...

Sidor