Gå till innehåll

Finlands nationaldag

När är Finlands nationaldag? Högtider och traditioner genom Sveriges och Nordens kulturhistoria är ett av Nordiska museets kunskapsområden. Här får du veta mer om Finlands nationaldag utifrån museets samlingar och kunskap.

Finlands självständighetsdag den 6 december firas som landets nationaldag till minne av frigörelsen från Ryssland 1917.

I Sverige uppmärksammas dagen på grund av den stora gruppen finsktalande som under lång tid har flyttat till Sverige, till exempel under 1600- och 1700-talen till Värmlands finnbygder och under 1960- och 70-talet. Finland var en del av Sverige fram till 1809 och svenska är ett av Finlands två nationella språk.

Hur blir en viss dag nationaldag?

Hur nationaldagar har kommit till ser lite olika ut i de nordiska länderna. Sverige har i praktiken varit ett självständigt rike sedan 1500-talet medan Finland varit ett guvernement i Ryssland fram till 1918. Norge var i union med Sverige från 1800-talets början fram till 1905, då unionen upplöstes. Danmarks historia liknar Sveriges på så sätt att även Danmark varit självständigt mycket länge. I Danmark kallas dagen för Grundlovsdagen.

Vanliga frågor om Finlands nationaldag

Historiskt sett har migration från Finland utgjort en framträdande del av den nordiska rörligheten.

Under 1600- och 1700-talen flyttade många finländare till Värmlands finnbygder. Många flyttade hit under efterkrigstiden, den efterkrigstida immigrationen till Sverige hade en topp mot slutet av 1960-talen. Totalt kom uppemot 800 000 personer, men många av dessa återvände. De som stannade kvar beräknas till strax under 250 000 personer. Finländare utgjorde hälften av invandringen vid denna tid.

Många finländare som flyttade till Sverige under efterkrigstiden blev erbjudna arbete i tillverkningsindustrier runt om i landet, till exempel vid Virsbo bruk i Västmanland.

Det finns tydliga spår av närheten mellan Sverige och Finland i Nordiska museets föremåls- och arkivsamlingar. Under 1970-talet gjorde museet en omfattande intervjuundersökning med finländska immigranter i Sverige. Projektet syftade till att kartlägga de finländska immigranternas assimilation, som det då uttrycktes.

Intervjuerna med kringmaterial finns i museets arkiv under rubriken ”Migrationen Sverige-Finland 1974–1975” (KU10583).

Köp biljett till museet