Kommande basutställning

En museiupplevelse om vardagsliv och människor i Norden under 500 år
Utställningsperiod: 
4 feb 2024tills vidare

Livet i Sverige och Norden omskapas och förändras hela tiden i möten mellan människor och i samspel med naturen och klimatet.

Norden är en plats, ett landområde, som under historien har genomfarits av rörelser och flöden – av vindar, vatten och väder, av djur och växtlighet, av människor, ting, tankar och idéer, mänskliga praktiker och händelser.  

I februari 2024 presenterar Nordiska museet en omslutande museiupplevelse och dynamisk berättelse om vardagsliv och människor i Norden under 500 år.

Vandra genom fem hundra år och fyra årstider

Den nya basutställningen sträcker sig genom hela översta våningen och rymmer cirka 4000 föremål och cirka 1000 bilder fördelade på 27 rum. Som besökare vandrar du genom vår kulturhistoria och fyra årstider. Förbi skog, by och stad. Längs vägen möter du verkliga personöden från historien. Resenären Samuelskogsfinnen Elisabetfrihetsivraren Peter och barnmorskan Catarina är några.

Nordens livsmiljöer och kulturer har vuxit fram och omformats som en väv av erfarenheter, övertygelser och förutsättningar. Det är vävens mönster Nordiska museet spårar och berättar om i ett collage med människan i fokus. 

En karta över en utställning där det är markerat vilket århundrade som är i vilket rum

 

En visuell manifestation av Nordiska museets samlingar

Museets största utställningssatsning någonsin produceras av Nordiska museet i samarbete med experter från universitet och museer i Sverige och Norden. Den blir en visuell upplevelse och manifestation av Nordiska museets omfattande samlingar formgiven av MUSEEA, som också formgav Arktis – medan isen smälter.

 


Vi söker din berättelse till utställningen

Vi fortsätter vårt samlande i Artur Hazelius anda. Till den nya basutställningen efterlyser vi berättelser och föremål om vår egen samtid. Vill du berätta för framtida generationer om hur det är att leva i Norden idag? Anmäl ditt intresse genom att svara på några frågor och skicka till oss.

Jag vill delta i insamlingen

 


Ta hem upplevelsen som bok 

I anslutning till öppnandet utkommer även en rikt illustrerad populärvetenskaplig bok som följer utställningens upplägg och tematik. Ett femitotal forskare och specialister medverkar som skribenter varav hälften är medarbetare vid Nordiska museet. Redaktörer är Fredrik Svanberg, Anna Arvidsson Womack och Ulrika Torell.

 


Vi förädlar museibyggnaden steg för steg

Förberedelserna och byggnationen av utställningen pågår på översta våningsplanet och fortsätter under museets jubileumsår 2023. Vi förbättrar också tillgängligheten och anpassar steg för steg byggnaden för framtidens museiupplevelse. Museet håller öppet som vanligt medan byggnationen pågår. 

 

Jag vill veta vad som händer under jubileumsåret