Nordisk livsstil sedan 1523

Nordiska museet berättar om människor och livet i Norden från 1500-talet och framåt. Museet grundades av Artur Hazelius år 1873. Utställningarna visades ursprungligen i en lokal på Drottninggatan, innan de flyttade in i den nuvarande museibyggnaden år 1907. Vi fyller 150 år 2023 och firar med att rusta för kommande 150 år.