Gå till innehåll

Internationella Romadagen

När är romernas nationaldag? Firanden av högtider och folkliga traditioner genom Sveriges och Nordens kulturhistoria är ett av Nordiska museets kunskapsområden. Här får du veta mer om internationella Romadagen utifrån museets samlingar och kunskap.

Den 8 april är den internationella Romadagen, romernas nationaldag. Dagen har tillkommit för att högtidlighålla den första internationella romakongressen i London 1971.

Romer har bott i Sverige åtminstone sedan 1500-talet och de är idag en av landets fem nationella minoriteter, och språket romani chib är ett av minoritetsspråken.

Köp biljett