Gå till innehåll

STRINDBERG VS. YOUSSEF

En man i jeansväst står i ett gult rum. på väggarna har han skrivit med svart tjock tuschpenna.
En man står vid en vitt vägg och håller i en penna.

27 okt 2023 – 31 dec 2024

30–45 min

Ingår i ord. entré

Stora hallen

Välkommen till en utställning där ett ikoniskt föremål ur Nordiska museets samlingar möter en samtida konstnär.

Konstnären Daniel Youssef utgår från August Strindbergs självbiografiska roman Inferno och arbetar med omkullkastade ord, paranoid gestaltning och neon för att iscensätta sitt textbaserade verk tillsammans med en av Strindbergs mest ikoniska målningar, Vågen, som finns i museets samlingar.

Ett tecknat porträtt av Strindberg med svart penna.
August Strindberg, illustration av Daniel Youssef. Illustration av Daniel Youssef/ Nordiska museet

Att leva i språkens mellanrum

Daniel Youssef utforskar i sitt verk språklig identitet, vad som sker i språkens mellanrum och vad det innebär att leva i och mellan flera språk och kulturer.

I sitt verk har han låtit Google Translate översätta Strindbergs Inferno i svensk utgåva från 1897 – Strindberg skrev den ursprungligen på franska – till engelska, därefter från engelska till arabiska, och slutligen från arabiska till svenska. I översättningen tar Google Translate över och lever sitt eget liv.

I utställningen Strindberg vs. Youssef gestaltar Daniel Youssef resultatet – sitt manuskript – i en infernalisk, labyrint med omkullkastade ord. Där möts hans 2×3 meter stora neonporträtt av August Strindberg och Strindbergs dubbelsidiga målning VÅGEN VIII från 1901–1902. Du får också höra konstnären själv berätta om bakgrunden till verket.

Om Daniel Youssef

Daniel Youssef, född 1975 i Växjö, bor och verkar i Stockholm. Han har tidigare ställt ut på bland annat Södertälje konsthall, Skövde konsthall och Arsenalsgatan 3 i Stockholm. Daniel Youssef var nyligen aktuell med sin medverkan i grupputställningen Swedish Ecstasy, kurerad av Daniel Birnbaum, på Bozar i Bryssel (17 februari–21 maj 2023). Där visade han två nya verk tillsammans med verk av bland andra just August Strindberg.

Språket snubblar, fumlar, irrar omkring… (…) "…vi har fått 'skräddarsy' vår svenska… med invandrare har vi brutit, medan med svenskar talar vi flytande… Vi har liksom levt ett liv i språkens mellanrum.

Daniel Youssef

Strindbergs Inferno och Ockulta Dagboken

I februari 1896 börjar August Strindberg skriva dagbok från sitt
hotellrum i Paris. Han är 47 år gammal och som författare är han både erkänd och omstridd. Dagboken rymmer tolv år och speglar Strindbergs existentiella kris, skilsmässan från Harriet Bosse och tolkningar av det övernaturliga.

I efterhand skrev Strindberg själv att han åren omkring 1896
”råkar in i ett skede, som jag kallat Inferno, under vilken tid den bok
utkom 1897, som blev en vändpunkt i mitt liv.” Boken han syftar på
är Inferno, en självbiografisk roman som delvis använder Ockulta
Dagboken som källa.

Strindbergs Inferno gavs först ut på svenska i Stockholm 1897
och året efter utgavs den franska originalversionen i Paris

Ockulta Dagboken, den handskrivna originaldagboken, ingår i Nordiska museets samlingar (NMA.0058583).

”Väl anländ på nytt till mitt eländiga studentrum i Quartier Latin, grävde jag i min koffert och drog fram ur deras gömställe sex dreglar av fint porslin, i förväg köpta för pengar som jag hade stulit från mig själv.”

– STRINDBERG

”Jag kom tillbaka till mitt eländiga sovrum i Latin Curtier, grävde i min baklucka och släpade ut sex kryssningar från det vackra Kina, köpte i förväg för pengarna jag stal från mig själv.”

– YOUSSEF

Strindbergs Vågen 

Vågen är en serie oljemålningar med nio verk målade mellan 1892 och 1902. Av dessa nio finns den dubbelsidiga versionen av Vågen i museets samlingar (NM.0132440).

Den dubbelsidiga oljemålningen Vågen VIII från 1901–1902 visar ett upprört hav och en kraftfull våg målad med palettkniv. 

På baksidan finns oljemålningen Vågen VI från 1902.
Den expressivt och hotfullt framrusande vågen är ett ödesmättat motiv med stark symbolisk underton av död och förintelse som Strindberg återkom till många gånger. 

Målningen har tidigare varit utställd på bland andra Musée d’Orsay i Paris 2001–2002 och Tate Modern i London 2005. Senast visades den på Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne 2016–2017.

En målning i olja av en våg på ett stormigt hav.
August Strindbergs dubbelsidiga målning VÅGEN VIII från 1901–1902 ur Nordiska museets samlingar. Foto: Sören Hallgren/ Nordiska museet, NMA.0038980
En oljemålning av en skummande vågkam på ett mörkt hav på baksidan av en tavelram.
August Strindbergs VÅGEN VI från 1902 ur Nordiska museets samlingar. Foto: Sören Hallgren/ Nordiska museet, NMA.0031932

Strindberg och Nordiska museet

Visste du att August Strindberg och Nordiska museets grundare Artur Hazelius var goda vänner (för det mesta)? 

I museets arkiv finns brevväxlingar som visar på deras samarbete och museets utveckling. Strindberg var faktiskt rentav en av Hazelius ”skaffare” och tipsade ofta Hazelius om föremål att ta in i samlingarna.

I våra samlingar finns idag den största samlingen av August Strindbergs målningar och en stor del av författarens möbler, originalmanuskript och bibliotek. Strindbergs möbler och bibliotek finns att se på Strindbergsmuseet och majoriteten av manuskripten finns på Kungliga biblioteket.

Utforska Strindbergssamlingen i Digitalt museum.