Forskning

Till Nordiska museets uppgifter hör att vetenskapligt bearbeta samlingarna samt att initiera, driva och stödja forskning inom det kulturhistoriska området. För museets vetenskapliga verksamhet ansvarar Institutet för folklivsforskning.

Kulturväxternas historia

Kulturväxterna är oskiljaktiga från vår historia. Genom att studera odlade växter – i historiska uppteckningar, i fält och i växternas eget dna – kan vi förstå hur såväl växter som samhället har utvecklats.

Sverige i det globala samhället

Hur marknadsfördes den svenska nationen inför drygt två hundra representanter från åttio nationer vid en stor internationell kongress i Stockholm 1924? Projektet handlar om hur svensk natur, kultur, infrastruktur och modern teknologi presenterades.

Markeringar och maskeringar. Att visa eller dölja sin kropp.

Redaktörer Roger Qvarsell & Birgitta Svensson. Nordiska museets förlag, 2012.

 

Friktion. Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet

Av Eva Silvén. Utkommer på Nordiska museets förlag, 2015.

Kontakt

Institutet för folklivsforskning
Professor Birgitta Svensson
Tfn: 08-519 547 13
E-post: birgitta.svensson@nordiskamuseet.se