Årets dagar

Högtider och märkesdagar

Välkommen till Årets dagar

Här berättas ingående om årets högtider, helgdagar, traditioner, seder och bruk - när, hur och varför?


Påsken

Påsken är kristenhetens mest betydelsefulla helg. Påskens religiösa budskap är att påminna om Jesus lidande, död och återuppståndelse. Också inom judisk tro har påsken mycket stor betydelse, men firas till åminnelse av judarnas uttåg ur Egypten.

Midsommarafton

Midsommar är den kanske viktigaste högtiden i Sverige, vid sidan av julen. Midsommaren, liksom midsommarstången, går tillbaka till ett mycket gammalt högtidlighållande av sommaren och växtligheten.

Sveriges nationaldag

Sveriges nationaldag firas sedan 1893 till åminnelse av Gustav Vasas val till kung 1523 och av 1809 års regeringsform. Den blev officiellt Sveriges nationaldag 1983. Innan dess kallades den för svenska flaggans dag.

Lucia

Luciafirandet i Sverige med en ljusbeprydd lucia i procession är en modern tradition som tog fart under 1920-talet. I de högre stånden fanns sedan 1700-talet dock ett luciafirande som i någon mån liknar vår tids.

Advent

Advent är en kyrkohelg som infaller fyra söndagar före julafton. Den inleder julen men också kyrkoåret. Ordet advent betyder ankomst på latin.

Julafton

I den nordiska jultraditionen är julafton höjdpunkten. Denna dag kommer jultomten, som i Sverige är en blandning mellan St Nicolaus och den svenska gårdstomten.

Nyårsafton

Nyårsfirande är känt i det sentida svenska bondesamhället liksom i vår tid. Man vakade in det nya året och sköt skott med bössor. Ville man veta hur det kommande året skulle gestalta sig så var detta en bra tid för att förutsäga det.

Årets Dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här

Marie besökelse

Dagen har i äldre tradition firats till åminnelse av jungfru Marias besök hos sin kusin Elisabeth, under Marias havandeskap. Händelsen beskrivs i Lukasevangeliet. Om det regnade denna dag, ansågs regnet fortsätta flera dagar framåt (Västergötland). Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Melkersdagen

Melkersdagen utgjorde på en del håll i bondesamhället gränsen mellan försommaren och slåttern. Tidpunkten sammanfaller med midsommardagen i en äldre kalender och tradition, och betecknade slutet på den så kallade "midsommarräppen" som sträckte sig från vårfrudagen (Maria bebådelsedag) till den äldre tidens midsommar. Ordet räpp (”repp”) betyder ett fjärdedels år. Bilden: Runstaven var en...

Knutdagen

I ett fåtal uppgifter sägs att ”Canutus kör bonden med lian ut”. Denna dag ska bonden påbörja arbetet med lien i slåttern. ”Canutus” är en latinisering av namnet Knut. Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Hermansdagen

Hermansdagen, den 12 juli, ansågs vara den första dagen som var lämpad för slåtter på flera håll i Sverige. Dagen var en av de så kallade ”slåtterkarlarna”, vilket syftar på tre mansnamn efter varandra i kalendern. Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Joeldagen

Joel omtalas bland annat i Västergötland som en av slåtterdagarna. På vissa håll sågs Joel som den första av de dagar då man tog in hö och gräs. Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Phocasdagen

Den sista av de tre slåtterdagarna då man var ”pockad” att slå. Nu inträffade också sommarhalvårets mitt. Namnet Phocas kommer från grekiskan, men finns också i det latinska språket. Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Fruntimmersveckan

Föreställningen om att veckan mellan 19 och 24 juli bjöd på mer regn än annars under sommaren var ganska spridd i bondesamhället. I synnerhet Margaretadagen var känd för stora regnmängder. ”Margareta gråter”, löd uttrycket. Man kunde också säga ”Greta pissar ner sig, nu blir nötterna maskiga”. I verkligheten regnar det faktiskt mer veckorna efter fruntimmersveckan än under den. Foto: Karl Heinz...

Saradagen

I Medelpad var detta dagen för slåtterns början. Men i hela bondesamhället var dagarna i mitten av juli fyllda av slåtter, om vädret så tillät. Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Jakobsdagen

Enligt traditionen sträcker sig fruntimmersveckan också till denna dag, även om den bär ett mansnamn. Uttrycket ”Jakob skakar på sleven” anses illustrera att vädret denna dag är opålitligt. Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Martadagen

I uppteckningar från Västergötland från 1800-talet ger regn denna dag god humleskörd. Humle har odlats i Sverige åtminstone sedan 1200-talet och användes till öl, men också som läkemedel i den folkliga botekonsten. I Småland ansågs regn på Martadagen förebåda långvarigt regn. Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska...

Sidor