Årets dagar

Högtider och märkesdagar

Välkommen till Årets dagar

Här berättas ingående om årets högtider, helgdagar, traditioner, seder och bruk - när, hur och varför?


Påsken

Påsken är kristenhetens mest betydelsefulla helg. Påskens religiösa budskap är att påminna om Jesus lidande, död och återuppståndelse. Också inom judisk tro har påsken mycket stor betydelse, men firas till åminnelse av judarnas uttåg ur Egypten.

Midsommarafton

Midsommar är den kanske viktigaste högtiden i Sverige, vid sidan av julen. Midsommaren, liksom midsommarstången, går tillbaka till ett mycket gammalt högtidlighållande av sommaren och växtligheten.

Sveriges nationaldag

Sveriges nationaldag firas sedan 1893 till åminnelse av Gustav Vasas val till kung 1523 och av 1809 års regeringsform. Den blev officiellt Sveriges nationaldag 1983. Innan dess kallades den för svenska flaggans dag.

Lucia

Luciafirandet i Sverige med en ljusbeprydd lucia i procession är en modern tradition som tog fart under 1920-talet. I de högre stånden fanns sedan 1700-talet dock ett luciafirande som i någon mån liknar vår tids.

Advent

Advent är en kyrkohelg som infaller fyra söndagar före julafton. Den inleder julen men också kyrkoåret. Ordet advent betyder ankomst på latin.

Julafton

I den nordiska jultraditionen är julafton höjdpunkten. Denna dag kommer jultomten, som i Sverige är en blandning mellan St Nicolaus och den svenska gårdstomten.

Nyårsafton

Nyårsfirande är känt i det sentida svenska bondesamhället liksom i vår tid. Man vakade in det nya året och sköt skott med bössor. Ville man veta hur det kommande året skulle gestalta sig så var detta en bra tid för att förutsäga det.

Årets Dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här

Sjusovardagen

Sommaren innebar hög arbetsbelastning i bondesamhället. Att sova länge ansågs inte bara äventyra arbetet utan betraktades även som skamligt. Den som sov länge just på sjusovardagen den 27 juli var dömd att sova sju månader. Regn denna dag tolkades som att det skulle regna i sju veckor. Dagens namn går tillbaka på en legend om sju kristna som under en förföljelse blev inmurade i en grotta och sov...

Botvidsdagen

Regn denna dag var inget att göra, ”ingen bot vid”. I de delar av Sverige där man ägnade sig åt myrslåtter, skulle man denna dag ”bota vidjor”, alltså röja vidje vid myrslåtterängarna. Myrslåtter skedde oftast för foderväxter. Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Olofsdagen

Olofsdagen förknippades med den tidiga potatisskörden. För det mesta skedde potatisskörden betydligt senare. Men Olofsdagen inföll under en tid på året då det kunde bli ont om mat och foder, i väntan på skörd av inte bara potatis utan även andra växter. Uttrycken ”Ola tryte” och att ”ringa för Olle” var omskrivningar för att förråden var tömda och att man väntade påfyllning av den nya skörden...

Sidor